Când bate ceasul, o când voi sosi,

Când bate ceasul, o când voi sosi,
În ţara mea, în ţara mea!
În cer pe Isus să-L văd aş dori,
În ţara mea, în ţara mea.
Ici pe pământ dureri şi-ntristare
Sus m-aşteaptă fericire mare!
Pentru aceea eu doresc, tare
În ţara mea, în ţara mea.

Dar Isuse, fie cum Tu voieşti!
Eu şi aici vreau să petrec,
Mă lupt în contra poftelor lumeşti!
Eu şi aici voios petrec!
Iubesc în Tine frăţietatea,
Şi doresc să ajung venirea Ta,
Să văd patria, moştenirea mea.
Eu şi aici voios petrec!

Fericit voi fi aici şi-n cer sus!
Mai mult bine eu nu doresc,
Decât numai să Te am,o,Isus,
Mai mult bine eu nu doresc,
Voios sunt chiar şi în suferinţe.
Fericit în ora morţii mele!
Tu eşti partea mea în viaţă-n moarte,
Mai mult bine eu nu doresc!