Iată ce sunt iată ce am

Iată ce sunt iată ce am
Rege sunt mă trag din Avraam
Şi prin Christos cel răstignit
Viaţa nouă-n dar eu am primit.

Binecuvântări mă înconjoară
Legea Sa cea sfântă o iubesc
Cresc în a lui Isus cunoştinţa
Şi-n cuvântul lui Dumnezeiesc.

Binecuvântat sunt în cetate
Tot ce eu ating este sfinţit
În credinţă sunt în sănătate
Domnul Dumnezeu m-a-mbogăţit.

Binecuvântări sus mă aşteaptă
Cerul pentru mine-i pregătit
Un locaş eu ştiu că am în slavă
Cu cântări voi fi acol primit.