Zideşte în mine o inimă

Zideşte în mine o inimă
Curată, Dumnezeule!
Şi pune în mine un duh nou
Statornic, Dumnezeule!

Nu mă lepăda de la faţa Ta!
Şi nu lua de la mine
Duhul Tău cel Sfânt
Dă-mi iarăşi bucuria
Mântuirii Tale!
Umple-mă cu Duhul Tău cel sfânt!

Create in me a clean heart o God
And renew a right spirit within me

And cast me not away
From Your presence O, Lord
And take not
Your Holy Spirit from me
Restore unto me
The joy of Your salvation
And renew a right spirit within me.