Zace-n rece mormânt,

Zace-n rece mormânt,
Mântuitorul,
A sosit ziua să-nvie Domnul.

O, toţi săltaţi! că Isus
Înviind din morţi S-a sculat
Căci Isus a murit ca nevinovat
Şi toată puterea morţii a surpat.
S-a sculat Aleluia, a-nviat!

Mormântul sigilat, de ostaşi păzit
Dar Isus a-nviat, fie mărit.

Moartea e învinsă de Emanuel,
Puterea-i frântă de blândul Miel!