We come into Your presence

We come into Your presence
We sing this song to You
A song of praise and honour
For all the things youve
Helped us through
You gave a life worth living
A life in love with You
And now I just love giving
All the praises back to You

Youre the Father of creation
The risen Lamb of God
Youre the one
Who walked away
From the empty tomb that day
And You set your people free
Through love and liberty
And I will walk with You
Every night and every day

Venim în a Ta prezenţă
Cu toţi să îţi cântăm
O cântare de mărire
Şi venim să ne-nchinăm;
Ne-ai dat o viaţă nouă
Să putem să te iubim;
Venim cu mulţumire
O Doamne Te slăvim!

Eşti a toate creatorul!
Mielul Sfânt ce-ai înviat!
Eşti singurul ce-ai biruit
Şi mormântu-ai lepădat;
Tu pe toţi ne-ai eliberat!
De la moarte şi ne-ai dat,
Libertatea să venim
Ca-n prezenţa Ta să fim.