Vestea bună îngerii au adus

Vestea bună îngerii au adus
Vestea bună la noi a ajuns
S-a născut Mesia profețit
Domnul cerului fie slăvit.

/: Slavă sus în ceruri, pace pe pământ
S-a născut Mesia, Domnul nostru sfânt
Cor de îngeri cântă Lui neîncetat
Numele Lui fie lăudat :/

Saltă Betleeme mic oraș
Că-n tine se naște un copilaș
Mântuirea la noi a venit
Domnul cerului fie slăvit.

Să-i cântăm toți de bucurie
Slavă-n veci lui Dumnezeu fie
S-a născut al nost Mântuitor
Isus Domnul, Domnul tuturor.