Un nume-mi place-aşa de mult

Un nume-mi place-aşa de mult
Îl pomenesc mereu
Aş vrea întruna să-L ascult,
Chiar când drumul e greu.

El e Isus Hristos
Pe El eu Îl iubesc;
El e cel mai frumos,
E Mirele ceresc.

Cuvântul Lui spune aşa
Către cel osândit
Că Isus sus pe Golgota
Pentru noi S-a jertfit.

În numele Lui azi mă-nchin
Şi-L rog pe Tatăl sfânt
Să-mi dăruiască har din plin
Aici pe-acest pământ.