Te doresc doar pe Tine Isuse

Te doresc doar pe Tine Isuse
Căci doar Tu-mi dărueşti dragostea
Îmi conduci paşii pe calea vieţii
Calea ce duce la Dumnezeu.

Pe braţul Tău
Mă simt mereu
Păzit şi ocrotit
Păcate griji şi îndoieli
Tu mi le-ai mântuit.

Pe drumul vieţii noi
Condu-mă Tu;
Prin harul Tău, eu să rămân;
Mereu copilul Tău.

Dragostea Ta îmi umple viaţa;
Mă-ntăreşte-n necaz şi dureri
Căci prin sângele Tău de pe cruce
Ne-ai dat Doamne iertare pe veci.

Iată-mi inima mea zbuciumată;
Vino Doamne şi dă-mi pacea Ta.
Locueişte Tu Doamne în mine;
Călăuzeşte fi tu-n viaţa mea.