Ţara mea te doreşte inima mea,

Ţara mea te doreşte inima mea,
Ne-ncetat de doruri lâncezeşte ea.
Cămin fericit, o ce frumos vis,
Dorul meu zboară-n paradis

Prin meleagurile Babilonului
Ca străini treceau fiii Sionului;
Cu jale mare plângând cu suspin,
Depărtaţi de a lor cămin

Ierusalime, dacă eu te voi uita
Dreapta mea să-şi uite iscusinţa sa;
Ierusalime, de tine mi-e dor
Spre tine eu aş vrea să zbor1

Măreţ cămin
Cu mare dor te-oi aştepta
O, ce va fi,
Pe-a tale porţi când voi intra
Mi-e dor de-acasă, s-ajung la Isus,
Spre El mă-ndrept cu dor nespus!