Spre cer încerc a mă sili,

Spre cer încerc a mă sili,
Păşind mai sus din zi în zi;
Şi-n calea mea rugându-mă
Doamne, mai sus ridică-mă!

Doamne, ridică-mă şi-oi sta,
Şi prin credinţă voi umbla.
Spre loc mai-nalt ajută-mă,
Doamne, mai sus ridică-mă!

Doresc să mă fereşti, Isus,
De îndoieli şi chin nespus.
Deşi acolo mulţi păşesc,
Eu un loc mai înalt doresc.

Doresc a fi în depărtări,
Unde nu-s chinuri nici dureri;
Acolo unde cântă-n cor,
Sus, toată ceata sfinţilor.

Doresc a mă urca mai sus,
Ca să văd slava lui Isus!
Şi de aceea cer mereu
Ajută-mi, Isus, Domnul meu!