Slăviţi puterea lui Isus

Slăviţi puterea lui Isus
Voi îngeri proşternaţi.
Cu diadema de-mpărat
Voi Îl încoronaţi

Voi, ai lui Israel urmaşi,
Prin har aţi fost scăpaţi
Mereu răscumpăraţi de El
Voi Îl încoronaţi

Din orice ţară, orice neam
Doar Lui vă închinaţi
Şi proclamând mărirea Lui
Voi Îl încoronaţi

Cu adorare şi fior,
Naintea Lui plecaţi,
Alături de cerescul cor
Voi Îl încoronaţi