Slăvit să fii şi preamărit,

Slăvit să fii şi preamărit,
Mântuitorul meu iubit;
Slăvită fie jertfa Ta
Acum şi pururea;

Mărire Ţie cel preasfânt,
Mărire -n cer şi pe pământ;
De-a pururi fii tu lăudat,
Căci din păcate ne-ai salvat.