S-ascultăm cu umilinţă

S-ascultăm cu umilinţă
Sfântul Tău Cuvânt
El ne umple de credinţă
Şi de Duhul Sfânt.
Mila Lui oricând se-arată
Ziua, noaptea, ne-ncetat;
Mila Lui nemăsurată
Şterge-orice păcat.

Să priveşti numai la Domnul,
Slavă lui Isus
El ne dă salvare
Şi ne e de-ajuns.

S-ascultăm dar cu credinţă
Sfântul Său Cuvânt
El ne-aduce biruinţă
Şi-aici pe pământ.
Harul Lui oricând e gata
Să ne vină-n ajutor,
Sus în cer vedem răsplata
Pentru-al Său popor.

S-ascultăm plini de iubire
Sfântul Său Cuvânt
El ne-aduce fericire,
Aici pe pământ.
Iar apoi în cer, în slavă,
Cu toţi vom intra.
Orice inimă-ostenită
Sus va triumfa.