S-anspăimântat stăpânul lumii.

S-anspăimântat stăpânul lumii.
La glasul blândului profet-
Şi un duşman văzu în fiul
Dulgherului din Nazaret.

El n-a venit să răzvrătească,
Nu vrea pieirea nimănui,
Desculţ, pe jos, colindă lumea,
Şi mulţi hulesc numele Lui.

Urască-L cei fără-de-lege,
Ce-i pasă Lui de ura lor?
El a venit s-aducă pace
Şi înfrăţire tuturor.

Şi mulţi cu pietre Îl alungă,
Şi zic de El c-ar fi-ndrăcit,
Dar El zâmbeşte tuturora,
Atotputernic şi smerit.

El orbilor le dă vedere,
Şi muţilor le dă cuvânt;
Pe cei bolnavi îi întăreşte
Pe morţi îi scoală din mormânt.

Iar voi ce-aţi plâns în întunerec,
Şi nimeni nu v-a mângâiat,
Din lunga voastră zbuciumare,
Sculaţi Hristos a înviat!