Răscumpărătorul

Răscumpărătorul
Cel venit de sus
Preţiosul Miel,
Mesia e Cristos Isus.

Mulţumim, o, Tată,
Pe fiul Tău L-ai dat
Şi Duhul Tău cel sfânt
În noi, din plin a fost turnat.

Răscumpărătorul
Nume înălţat
Preţiosul Miel,
Mesia a fost jungiat.

Când voi sta în slavă,
Chiar în faţa Sa
Voi sluji slăvitul Rege
În veci pururea.