Privegheaţi şi vă rugaţi într-una,

Privegheaţi şi vă rugaţi într-una,
Domnul vine în curând.
El ia pe ai Săi cu Sine-n slavă,
Care-n rugi stau aşteptând.

Roagă-te, fără-ncetare!
Aşteptând pe Domnul tău,
În curând El vine-n slavă,
Să ne ia la tronul Său.

Privegheaţi şi vă rugaţi într-una,
Că cel rău e ne-adormit.
Îmbrăcaţi în haină a dreptăţii,
Ce-n Isus am dobândit.

Privegheaţi şi vă rugaţi într-una,
De păcat vă curăţiţi.
Vă-ntăriţi în al lui Isus sânge
Şi la luptă iar porniţi.

Privegheaţi şi vă rugaţi într-una,
Domnul vă va da răspuns,
Ca în harul Lui mereu să creşteţi,
Până veţi fi colo sus.