Preaiubitul meu e Unul,

Preaiubitul meu e Unul,
Fără seamăn pe pământ.
Glasul Lui e armonie,
Farmec e a Lui cuvânt.

Orice drum pe unde trece,
De miresme alese-i plin.
Câmpu-i mai frumos pe-acolo,
Cerul este mai senin.

Dulcea Lui înfăţişare,
Este-ntreagă-un farmec sfânt.
Mii de primăveri vin parcă
Toate-odată pe pământ.

Preaiubitul meu e Isus
Nimenea asemeni nu-i
Cât aţi da de L-aţi cunoaşte
Ca să fiţi şi voi ai Lui.