O, pân-la Tine Doamne

O, pân-la Tine Doamne
S-ajungă ruga mea
Să-mi dai înţelepciune
Căci tu ai spus aşa;
S-ajungă-a mele cereri
La Tine-acolo sus,
S-aduci Tu izbăvirea,
Căci Tu aşa ai spus.

A mele buze, Doamne,
Vestească slava Ta,
C-atunci am bucuria
Sfântă de-a pururea;
Să spună a mea limbă
Cuvântul Tău cel sfânt.
C-a Tale legi Stăpâne-n
Veci neclintite sunt.

Să-mi fie a Ta mână
Un ajutor deplin,
Că veşnic vreau Isuse,
Porunca Ta s-o ţin;
Suspin după-ajutorul
Şi mântuirea Ta
Şi legea Ta-i plăcerea
Şi desfătarea mea.

Slăvească-Te-al meu suflet,
Să-ţi cânte pe-al Tău plac
Şi sfânta-Ţi judecată
Să mă susţină-n veac;
Să nu mă pierd, Isuse,
O scapă-mă de rău,
Că nu îţi uit porunca,
Respect Cuvântul Tău!