Numai în Isus e a mea plăcere

Numai în Isus e a mea plăcere
Nu e în lume şi avere.
Cu Domnul Isus
Eu sunt foarte bogat
Nicicând nu voi fi sărac!

Sunt vesel cu Isus oricând
Sărac eram
Dar în Hristos sunt bogat
Totul în El am câştigat.

Când am căzut rău
Şi am fost disperat
Isus, Însuşi, El, m-a luat,
În cer moştenire El mi-a pregătit
Un locaş sfânt şi aurit!

Isus m-a chemat, calea mi-a arătat
Şi m-a mântuit de păcat,
Tot El m-a îndemnat la rugăciune,
Să fac numai fapte bune!