La Cincizecimi

La Cincizecimi
Puterea Duhului Sfânt s-a revărsat
Pe micul grup de ucenici,
Ce-n rugă-au aşteptat,
Aceeaşi este azi şi-oricând
Puterea Duhului cel Sfânt .

Şi azi puterea Duhului cel Sfânt,
E tot aceeaşi şi azi
Şi azi puterea Duhului cel Sfânt,
E-n revărsări şi azi.

O, Duhul Sfânt conţine-n El
Puterea Domnului
Şi cei umpluţi de Duhul Sfânt
Vor da mărire Lui;
Şi-n slujba Domnului Isus
Primesc puterea cea de sus.

El întăreşte în credinţă pe nehotărâţi
Şi-i face tari, statornici
Ca să steie neclintiţi
Şi să vestească tot cu zel
Deplina mântuire-n El.

O, umple-ne azi cu puterea
Duhului cel Sfânt,
Să fim destoinici
Pentru lucrul Tău pe-acest pământ.
Căci pentru cei ce au crezut
Un lucru nou Tu ai făcut.