Isus viaţa noastră

Isus viaţa noastră
Noi pe Tine Te mărim,
Căci prin jertfirea Ta pe cruce
Noi voioşi trăim.
Ne-ai dat în dar iertarea
Pentru vina ce-o purtăm,
De-acea Îţi cântăm

Glorie, glorie, Aleluia
Părintelui Ceresc.

Din clipa când în viaţa noastră
Pacea a intrat
Cântăm într-una Mielului
Ce ne-a răscumpărat;
A Lui să fie slava
Ce în veci va triumfa,
Acum şi pururea.

Isuse, când din nou în lume
Te vei arăta
Acei ce-au biruit
Prin jertfa Ta s-or bucura
Şi-nconjuraţi de strălucire
Toţi Îţi vor cânta
Şi slavă Îţi vor da.