În mărire când cânta-vom

În mărire când cânta-vom
"Osana"!
Când Isus de aici ne va aduna;
Vom gusta din cerească fericire,
Şi vom fi îmbrăcaţi în nemurire.

Mare eşti Tu Doamne, creeator
Mare eşti şi Atot ţiitor!
Mare eşti şi mare-i slava Ta
Mare-n veci va rămânea!

Când în ceata sfântă o să ne vedem
Cu toţi împreună noi o să-I cântăm;
Lacrimi pe faţa noastră
Nu vor mai fi,
Şi cu cei sfinţi acolo vo locui!

Când la Tronul Lui de slavă,
Vom sosi
Şi în raiul Lui cel sfânt noi vom păşi,
Fericiri cum nimeni nu ne-a spus,
Vor fi,
Căci în cortul Lui cel sfânt
Vom locui!