Îl slăvesc pe Salvatorul,

Îl slăvesc pe Salvatorul,
Ce mi-a dat iubirea Sa,
M-a spălat şi mă-ntăreşte,
Ca să fiu unealta Sa.

Doar unelte-n mâna-Ţi sfântă;
Slabi, dar în puterea Ta
Tu ne ţine, ne-ntăreşte,
Pentru Tine a lucra.

M-ai golit de mine însumi,
M-ai umplut de har divin.
Cu puterea de la Tine,
Azi slujesc şi mă închin.

M-ai scăpat de la pierzare,
Mâna-Ţi tare m-a salvat.
Azi, prin Duhul ce mă umple,
În slujire m-am predat.

Toarnă Doamne peste mine,
Harul Tău cel minunat,
Ca-n puterea ce mă ţine,
Azi să fiu mai dedicat.