Eu mă încred în Domnul

Eu mă încred în Domnul
Şi-n al Său Cuvânt
El îmi e păstorul,
El, Cel bun şi sfânt.
Lipsă nu voi duce
Nicicând de nimic,
Căci El se-ngrijeşte,
Chiar de cel mai mic.

Domnul mi-e păstorul,
Eu Lui mă-ncredinţez
Domnul mă conduce
Lui vreau să-I urmez.

El mă paşte-ntruna
Doar în verzi păşuni;
La ape şi-odihnă duce pe cei buni;
El înviorează sufletu-mi zdrobit,
Pe cărarea vieţii sunt călăuzit!

Chiar de-ar fi să vină griji
Sau orice rău,
Nu mă tem,
Căci Domnul m-apără mereu
El este cu mine, mângăierea mea,
Domnul mi-e păstorul.
El mă va salva!

Fericirea-n viaţă mă va însoţi,
Îndurarea-I sfântă mă va ocroti;
Dacă asculta-voi de al meu Păstor,
El mă va conduce la-al vieţii izvor.