Eu locuiesc sus pe munte

Eu locuiesc sus pe munte
Într-o ţară frumoasă,
Acesta e locul unde
Crinii frumos miroase.
Aici e aerul curat şi totu-i strălucitor
Pe aici a cutreierat
Orice suflet călător

Dar patria ce-o aşteptăm
E în slavă, în cer sus,
Unde veşnic noi o să stăm
Lângă domnul nost Isus.

Pe pământ, noi de departe
Ţara abia o vedem
Căci din marea de păcate
Ne-a salvat, şi-ai Lui suntem.
Printre valuri de-ntristare
Orişicând noi am umblat
El, Isus, pe fiecare ne-a condus
Şi ne-a salvat.

Iată-ne la apa vie
Bună pentru cel setos,
Sufletul nost
Vrea să fie adăpat ici cu prisos...
Plăceri deşarte am lăsat,
Cu El vom fi în curând
Când sufletul nostru salvat
Va zbura în cerul sfânt.