Eu cuvântul Tău cel bun

Eu cuvântul Tău cel bun
L-am ascuns în inima mea
Ca să nu păcătuiesc,
Şi ca să pot fi fără
Prihană înaintea Ta,
Ne-nceteat eu mă silesc.

Ajută-mă, Doamne, Isus
Ca în veşnicie să pot fi cu Tine sus .

O, ce dulce-i al Tău Cuvânt,
Şi cât este de plăcut
Când intră în inimă...
El mă învaţă şi-mi arată
Tot ce eu am făcut,
Şi-mi dă pace, odihnă.