El poate! El poate! [Sol maj]

El poate! El poate! [Sol maj]
Eu ştiu că poate!
Eu ştiu că Domnul poate
A mă duce-n cer.

El inimi vindecat-a,
Captivi eliberând,
A dat vedere orbilor,
Bolnavii vindecând.

A dat l-ai Săi putere
Să-I fie martori vii
Din Duhul Său cel Sfânt
Le-a dat
Şi multe bucurii.

Deci, suflete, grăbeşte
Şi vino la Isus,
Căci bunul tău păstor Isus,
Te duce-n ceruri sus!