Doamne, dă-mi în orice ceas

Doamne, dă-mi în orice ceas
S-aleg bine sfântu-Ţi glas
Din oricâte zgomote,
Ca pe nişte clopote.
Fă într-una să rămâi
Tot la dragostea dintâi.
De-ar veni-ntristările
Să-mi astupe zările

Şi în lumea de păcat
Dă-mi să am un ochi curat
Şi-n ispite, Doamne, Tu
Îmi păzeşte sufletul.
Îmi sădeşte dor în piept,
Zi şi noapte să Te-aştept
Şi să-Ţi fac căi netede
Să soseşti mai repede

Iar dacă vrăjmaşul vechi
Şoapte mi-o-nsufla-n urechi
Îţi trimite îngerii
Să-l supună-nfrângerii;
Să-l alunge-n loc pustiu
Unde nu e suflet viu
Şi unde nu pregetă
Vânt uscat şi secetă.

Iar când drumul mi-e mai greu
Să Te ştiu veghind mereu
Cum, trezind ogoarele
De sub gheţuri soarele.
Iar târziu, când ai să laşi
Ceaţă-n ochi şi plumb în paşi.
Am să ştiu că vremea e
Să mă-ntorc în patrie.