Daţi-mi în mână Biblia divină,

Daţi-mi în mână Biblia divină,
Carte în lume-asemenea ei nu-i;
Ea stâmpără durerea şi-o alină
Şi mă-nvaţă să fiu al Domnului!

Las-să lucească
Raza ei cea sfântă,
În orice loc aici pe-acest pământ,
Cel ce citeşte cu inimă frântă,
Să se întoarcă la Domnul cel sfânt!

Daţi-mi în mâna Biblia divină!
Ea dă odihnă celor osteniţi;
Ea ne îmbracă viaţa în lumină,
Vindecând răni şi orice suferinţi.

Daţi-mi în mână Biblia divină,
În ea se află viaţa lui Isus,
Ea ne arată cum o să revină,
Ca să ne ia cu El în ceruri sus!

Daţi-mi în mână Biblia divină,
Ea ne învaţă să stăm priveghind;
Ca să fim şi-n cer
Cu Domnul la Cină
Şi să-L privim în slăvi,
Pe nori, venind!