Naintea noastră o pereche stă,

Naintea noastră o pereche stă,
Pe care-o-brăţişăm cu dragoste
Mire, mireasă făcând legământ,
Iubire sfântă în inimi având.

Tu ai dat, Doamne, căsătoria,
Fericiţi prin Tine vor fi numai.
Doamne Ţie ne rugăm acuma,
Dă-le lor binecuvântarea Ta!

Perechea-aceasta
Păşeşte pe-un drum,
Condu-i pe ei către scopul cel bun,
Ca să alerge ei nedespărţiţi,
Spre Tine, să fie-n veci fericiţi.

Dă Doamne, harul Tău
Pe-aceşti iubiţi,
Să fie credincioşi până-n sfârşit.
În rău, în bine-n orice ispită,
Să-aibă un cuget, simţ şi-o inimă.