Un oraș frumos este pe munte,

Un oraș frumos este pe munte,
Glorie nespusă în câmpii
Eu doresc să văd a sa frumusețe
Când voi trece din valea plângerii.

/: Tot orașul:/ de pe munte:/
Îi întâmpină pe cei veniți
Bucuria /:va fi mare:/
Și în veci vom fi toți fericiți.

Veniți voi pierduți în astă lume,
Spune Domnul Isus celor smeriți.
Și acolo veți primi odihnă
Iar de Tatăl voi veți fi primiți.

Suferința plânsul vor dispare
În orașul cel nou și minunat,
Vom cânta, în cântece de slavă,
Pe Acel ce ne-a răscumpărat