Chemaţi prin cântări bucuria,

Chemaţi prin cântări bucuria,
Chemaţi-o cu voi când lucraţi;
Căci Tatăl vă dă împărăţia,
Ca-n ea voi să vă bucuraţi.

Chemaţi bucuria să vină
Ce-ntrece comori şi averi;
Aşa-i bucuria Divină,
Ne umple cu Sfinte puteri.

Trezeşte-te azi tu tărână-
Şi suflet şi duh vă treziţi;
Şi harfa şi tu alăută,
Cu toate un glas vă uniţi.

Căci Tatăl găseşte plăcere
În fiul cel vesel oricând,
Ce greul şi multă durere
Le duce pe umeri cântând.

Lăsaţi bucuria divină
Să joace pe faţă şi-n duh;
Cu ea veţi putea voi străbate
Pustia cu a lui zăduf.

Amarul şi îngrijorarea
Fugi-vor de parcă n-au fost;
Cântarea va pune pe fugă
Întreg iadul cel fioros.

Mereu bucuraţi-vă-n toate
Că-n toate afla-veţi cântări;
Şi-n ele aripi să vă poarte
Spre tot mai seninele zări.

Din ceruri venit-a cântarea
Şi-n ceruri se va-ntoarce iar;
Păstraţi mereu voi cărarea
Ce duce spre marele Har.