Tu ești cel, ce ai fost în veșnicii

Tu ești cel, ce ai fost în veșnicii
Tu ești cel, ce în veci va domni
Numai Tu, ești al meu Creator
Numai Tu, ești pe veci Mântuitor

Tu ești cel, ce pe mare a umblat
Tu ești cel, ce din morți a înviat
Numai Tu, ești așa de minunat
Numai Tu, ești mereu neschimbat.

Nimeni nu-i ca Tine, Isus
Nimeni nu-i ca Tine, Isus!

Numele Tău e înălțat
Și orice națiune se va pleca
Întreg universul va declara
Acum și în veci gloria Ta!