Chiar dacă nu-nţeleg deplin,

Chiar dacă nu-nţeleg deplin,
Cum Dumnezeul cel viu
S-a întrupat,
Şi-acele mâini
Ce-acum părinţii le ţineau
Sunt mâinile prin care
Toate s-au creat.

Aleluia, Aleluia!
Dumnezeu a coborât
Printre noi,
Aleluia, Aleluia!
Harul Său revărsat
Peste noi e-aici cu noi.

Chiar dacă nu-nţeleg deplin,
Că ochii Lui vedeau
În slăvi splendori,
Că îngerii îi cântau
Mii de simfonii
Şi-acum Maria
Îl legăna uşor...

Cântaţi, cântaţi
Pe Emanuel!
Isus Hristos,
Născut în Betleem,
Un prunc venit
Să ne ridice din blestem!