De mult profeții-au profețit

De mult profeții-au profețit
Că se va naște El,
Mesia cel mult așteptat,
Numit Emanuel.

/:Azi s-a născut, în Betleem,
Un Salvator, ce minunat.
Cântați, cântați, va bucurați,
S-a născut în Betleem cu-adevărat. :/

Din ceruri îngerii au venit
Să spună tuturor
De vestea bună, de Isus
De harul salvator.

Se bucură acuma iar
Creștinii pe pământ.
În inima din nou răsar
Nădejdi ce dau avânt.