Mai adă Doamne

Mai adă Doamne
Acele vremuri din trecut
Acele vremi de pocăinţă
/: Când în al dragostei sfânt jar
Zideam altar după altar
Iar Duhul Sfânt ne aduna
Când la sclipirea stelelor
Ne întâlneam cu atâta dor
Ce dulce-I vreme stăruinţei. :/

Mai adă Doamne
Și azi vremuri ca-n trecut
Mai adă harul de altădată
/: Mai adă Doamne aceia fraţi
În umblet şi-n suflet curaţi,
Cu conştiinţa nepătată
Care zi şi noapte se rugau
Şi chiar la moarte se duceau
Pentru credinţa adevărată. :/

Mai adă Doamne
Acelaşi dor de casa Ta
Mai adă aceiaşi sete sfântă
/: Când înaintea zorilor
La al Casei Tale sfânt pridvor
Ne întâlneam Isuse dragă
Împinşi de acelaşi sfânt fior
Ne adunam la al Tău izvor
Şi ne zideam casa pe stâncă. :/

Mai adă Doamne
Și azi semne şi minuni
Ce le făceai Tu altădată
/: Căci de vei zice un cuvânt
Bolnavii vor sări cântând
Şi-ţi vor aduce ''Osanale''!
Şi oricât ar fi boala de grea
La glasul Tău s-or vindeca
Mai vino iar Isuse în vale! :/