Iată vestea bună ce s-a profețit

Iată vestea bună ce s-a profețit
Prin profet Isaia care s-amplinit
Iată că fecioara va naște un fiu
Şi-i va pune numele Emanuel.

A venit la ai Săi şi nu l-au primit
Şi s-antors la neamuri să fie slăvit
Şi cu glasul dulce nouă ne-a vorbit
Eu sunt Isus Mielul cel de voi dorit.

Dar acesta este bunul salvator
S-a născut în iesle drept mântuitor
El este acela care ne-a iubit
Dumnezeu în veci să fie preamărit

Iar nașterea lui Isus Hristos a fost
Ca să mântuiască pe cel păcătos
Iată vestea bună scumpi frați şi surori
Să-I cântăm lui Isus bunul salvator.

Mulțumim noi Doamne că Tu ne-ai trimis
O lumină-n lume pe Isus iubit
Căci Tu din iubire la noi ai venit
Ca sufletul nostru să-l vezi mântuit .