Cântaţi cu toţi, vă bucuraţi

Cântaţi cu toţi, vă bucuraţi
Puţin a mai rămas
Oricât ar fi crucea de grea
Din ea să nu tăiaţi.
/: Încă puţin ne-a mai rămas
Isus din cer va reveni
Să-şi ia mireasa sus la cer
Prin Duhul Sfânt o va răpi. :/

Mulţi au căzut sub crucea grea
De grijuri şi poveri
Dar Dumnezeu prin Duhul Sfânt
Le-a dat din nou puteri.
/: Chiar dacă mergi spre cer plângând
Curând toate le vei uita
Isus Hristos cu mâna Lui
Va şterge lacrima, nu dispera! :/

Chiar dacă treci prin încercări
Frate, nu te lăsa!
Tu strigă-ntruna la Isus
El e scăparea ta.
/: El e salvarea tuturor
A celor ce se-ncred în El
El e Fiul Lui Dumnezeu
Isus Hristos Emanuel. :/

Chiar dacă valuri vin mereu
Şi bat în barca ta
Tu nu uita că Dumnezeu
Îţi stă alăturea.
/: Tu urcă-ţi crucea până sus
Acolo sus la Golgota
Unde Isus cel răstignit
Îţi va lua povoara ta. :/