Cinste şi onoare, laudă şi-ascultare

Cinste şi onoare, laudă şi-ascultare
Lui i se cuvine, veşnic ne-ncetat
Glorie, mărire, rugă, mulţumire
Lui Isus, Mesia, marele-Mpărat.

/:Să-i cântăm, să-i cântăm Aleluia
Să-i slăvim numele cel mai presus
Să-i cântăm, să-i cântăm Aleluia
Fie-n veci preamărit Isus:/

Sinceră credinţă, jertfă, pocăinţă
Lacrimi de căinţă Lui îi datorăm
Pentru-a Sa iubire pentru mântuire
Din inimi curate haide Să-i cântăm.

Steag de biruinţă, pace suferinţă
Ţărm de izbăvire, El ne-a fost mereu
Sfântă adiere, har şi mângâiere
Ne-a fost totdeauna, bunul Dumnezeu.