La luptă fraţi, pentru Isus! [Si bemol]

La luptă fraţi, pentru Isus! [Si bemol]
La sfârşitul Său război!
Drapelul Său să-L ţinem sus!
Victoria-i cu noi!

El ne dă victorii,
El ne dă şi glorii
Celor ce se-ntorc la El,
La cerescul Miel!

O, ce frumos când eşti un fiu
Al Dumnezeului cel viu,
Spălat de orişice păcat,
Prin sângele vărsat.

Cu dragoste, să îndrăzniţi!
Pe toţi să-i îndemnaţi!
Vorbind, pe uliţi, cu drumeţi,
La Domnul să-i chemaţi!

Avem un lucru de-mplinit
Ce îngeri-l privesc
Ei sunt voioşi de necrezut,
Când mulţi se pocăiesc.