Tu din vânturi faci solii

Tu din vânturi faci solii
Tu ai înălţat munţii
Doamne, lăudat să fii
Faci din flăcări slujitori
Tu-aduci ploaie, Tu-aduci nori
Mare, eşti, sfânt creator

Ce mare eşti, ce mare eşti
Şi nimeni nu-i ca Tine Doamne-n univers
Ce mare eşti, ce mare eşti
O Domnul meu,
O Domnul meu,  o Domnul meu!

Tu-ai tras linia zărilor
Ai-pus hotare mărilor
Tu eşti Domnul domnilor
Chemi pe nume stelele
Tu ai creat soarele
Mari îţi sunt lucrările

Toate câte Le-ai creat
Îţi dau slavă ne-ncetat
Doamne, fi-n veci lăudat
Văi şi dealuri şi câmpii
Păsărele, mii şi mii
Toate-Ţi spun: lăudat să fii

Peste veacuri Tu domneşti
Din vecii acelaşi eşti
Domn al slăvilor cereşti
Tu în glorii locuieşti
Doar Tu Doamne porunceşti
Sfânt, Sfânt, Sfânt o Doamne eşti