Cântarea cea mai minunată

Cântarea cea mai minunată
Răsuna-va pe pământ,
În ziua ceea când ven-va
Isus cu ai Săi, din cerul sfânt.
Acordul cel plin de farmec,
Ne va uni cu-atâtea mii
De îngeri care stau în ceruri
Şi cântă sfinte melodii.

Osana! Osana! suna-va
În inimile tuturor,
Cântând slăvita biruinţă
A Marelui Biruitor!

Se va preda atunci în mâna
Stăpânului adevărat,
Împărăţia lumii care
A stat atâta în păcat.
Se va-ntrona atunci dreptatea
Din veşnicii în veşnicii;
În lumea ce de-atâtea veacuri
Simţit-a negrele urgii.

Iar cerul Său cel plin de slavă
Unit va fi cu-acest pământ;
Şi vor dura în veşnicie
Prin numele lui Isus, sfânt!
Împărăţia păcii sfinte,
Va fi atuncea peste tot;
Şi toate-I vor cânta Osana!
Sfânt, sfânt e Domnul Savaot!"