Binecuvântată-i viaţa

Binecuvântată-i viaţa
Împreună cu Isus,
Când îţi luminează faţa,
Pacea Domnului Isus.

Pocăinţă, pocăinţă,
Tu ne-apropii către cer,
Unde dragostea-i deplină-
Şi-unde lacrimile pier...

Nu este copilărie
Mai plăcută lui Isus,
Ca aceea unde-s pruncii
Nelipsiţi din casa Lui.

Ce frumoasă-i tinereţea
Cu Isus să o trăieşti,
Şi prin orişice ispită
Poţi, mereu, să biruieşti!

Când apare bătrâneţea,
Vrea să te apese jos.
Duhul Sfânt te întăreşte
Şi-ţi dă aripi spre Hristos!
- Amin-