Cântăm şi zi şi noapte,

Cântăm şi zi şi noapte,
Că Isus ne-a mântuit.
El, e fiul lui Dumnezeu
Ne-a scăpat de chinul greu !...
Cântarea mea răsune
Tot mai tare-n lume,
Să ştie fiecare, că tu dai iertare.

O, ce fericire, ce mare bucurie
În viată-am căpătat;
Domnul Isus m-a salvat.
Nădejdea mea e vie...
Cu El în vecie
Triumfând voi locui,
Şi-n veci cu El voi fi.

Inima-mi tresaltă,
E numai bucurie,
Plin de-a Lui iubire.
Lui Isus, Domnul meu,
Tot mereu îi voi cânta,
Pe El îl voi lăuda,
Lui I se cuvine
Laudă şi mărire.