Mi se bucură inima-n Domnul,

Mi se bucură inima-n Domnul,
Căci puterea mea El a-nălţat
Spre vrăjmaş, gura larg mi-a deschis-o
Cu-ajutorul Său m-am bucurat.

Cor:
Nimeni nu este-aşa sfânt ca Domnul!
Nu este-alt Dumnezeu, decât El!
Nu e stâncă aşa cum e Domnul,
Dumnezeu, Sfântul lui Israel!

Nu vorbiţi, cu atâta-ngămfare!
Nu rostiţi al măndriei cuvânt,
Căci El e-un Dumnezeu Care ştie
Cântări tot ce faci pe pământ

Arcul celor puternici sfărmat-a
Şi cei slabi cu putere-s încinşi
Cei flămânzi au acuma odihnă,
Cei sătui azi de foame-s învinşi.

Chiar şi-aceea ce n-avea pe nimeni
A primit, fericită, copii
Iar aceea ce-avea o mulţime,
Lâncezind, a rămas fără fii.