Auzi cum răsună corul îngeresc

Auzi cum răsună corul îngeresc
Bucurii măreţ, nespuse ne vestesc
A venit Mântuitorul pe pământ
S-a născut pe paie-n iesle
Domnul sfânt.

Să răsune cor de fericire
Să se cânte Domnului mărire
Şi pământul pe deplin
Să răsune de un imn
"Pace pe pământ şi bună-nvoire!"

Ascultăm cântări
Ce vin din cer de sus
Şi în duh zărim noi chipul lui Isus
Îl vedem sărac în paie tremurând
Legănat de îngeri care Lui
Îi cânt.

Azi ne amintim de corul îngeresc
Care-a fost trimis de Tatăl cel ceresc
Să vestească
"Pace, pace pe pământ!"
Prin Isus Mântuitorul,
Domnul sfânt!