Minunată-i noaptea sfântă

Minunată-i noaptea sfântă
Minuntă, minunată.
Sfânta pace înveşmântă
Lumea toată, lumea toată.
Umple bucurii cereşti
Inimile omeneşti.
Noapte sfântă, tu înfrăţeşti
Lumea toată.

´Nălţătoare-i noaptea sfântă,
´Nălţătoare,´nălţătoare.
Vin păstorii, îngeri cântă
Ieslea-i soare, ieslea-i soare.
Steaua arde luminos
Magii înalţă pe Cristos.
Pruncu-i rază, ceru-i jos
Ieslea-i soare.

Bucurie-i noaptea sfântă
Bucurie, bucurie.
Iadul cade, moartea-i frântă
Pe vecie, pe vecie.
Profeţia s-a împlinit
Mântuirea ne-a venit
Sfânt Mesia, fii slăvit
Pe vecie.

Îndurare-i noaptea sfântă
Îndurare, îndurare.
Cerul ne binecuvântă
Haru-i mare, haru-i mare.
Inimile să gătiţi
Pe Mesia să-L primiţi
Să vă facă fericiţi.
Haru-i mare.