Iată, stăm toţi aici, [Re major]

Iată, stăm toţi aici, [Re major]
Daţi mâinile!
Ora despărţirii, iată, vine!
Deşi ne despărţim,
În Duh una suntem
Cu dragoste zicem
Rămâi frate!"

Domnul vă petreacă,
În harul Său,
Şi, pe drumul păcii,
Umblaţi mereu!
Strălucească faţa voastră
'Naintea Lui
Şi să vă conducă în ţara Lui.

Fie ora-aceasta a Domnului
Şi să trăiţi plăcut 'naintea Lui!
Inima, sufletul, prin a Lui iubire,
Să ne lege-ntruna pe vecie!

Pân' la revedereRămâi, frate!"
Până-n sfârşit, zicem Rămâi, soră!"
Pân' la revedere, până la odihnă,
Unde ne vom vedea totdeauna...