Aceasta este vestea bună

Aceasta este vestea bună
Pe care noi o aşteptăm
În cer şi pe pământ răsună
Ce s-a ntâmplat în Betleem.

Acum, şi noi, ca dar,
Ţi-aducem la altar
Aici, la ieslea Ta,
Ţi-aducem inima
Ca Tu s-o curăţeşti
Şi-n ea să locuieşti,
Să faci, din ea, tot ce doreşti!

Cum îngerii în noaptea sfântă
Păstorilor vestea le-au dus,
A lor cântare-n cer răsună
Că-n iesle S-a născut Isus.
O lumină din cer se-arată
La magi. o stea din răsărit,
În noapte-aceea neuitată,
La iesle, i-a călăuzit.

Aceasta stea călăuzeşte,
Şi astăzi, pe poporul Său.
Isus, poporu-şi pregăteşte
Să-l ducă-n cer, la Dumnezeu.

Acum, şi noi, în cor,
Cu îngerii din cer,
În casa Tatălui,
La nunta Mielului,
Vom cânta neîncetat
Lui Dumnezeu Prea nalt,
Căci, prin Isus El ne-a salvat...